Mở thầu cho các sòng bạc ở Southern Tier of New York

Bidding opens for casinos in Southern Tier of New York

Ủy ban Trò chơi Tiểu bang New York đã công bố Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015 rằng họ sẽ cho phép các đơn đăng ký mới cho giấy phép sòng bạc.

Bidding opens for casinos in Southern Tier of New York

New York đã phê duyệt tối đa bốn giấy phép sòng bạc ở các khu vực ngoại ô.

Bidding opens for casinos in Southern Tier of New York

Jeff Gural sở hữu Tioga Downs ở Nichols, New York, một phần của Southern Tier.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *